Διαθεματική Διδασκαλία

Διαθεματική Διδασκαλία (Ιστορία – Καλλιτεχνικά)

Οι Σταυροφορίες και η Άλωση της πόλης

Η Διευθύντρια  κα Φωτεινή Καρούλη-Παρδάλα  και η καθηγήτρια των Καλλιτεχνικών κ. Μαριάννα Κίζου υλοποίησαν τον Φεβρουάριο του 2014 διαθεματική διδασκαλία με θέμα «Οι Σταυροφορίες και η Άλωση της πόλης» στην τάξη του Β1. Η διδασκαλία έγινε με την προβολή παρουσίασης.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA