Περιβαλλοντική Αγωγή – Σχ. έτος 2013 – 2014

  1. Ένα ταξίδι στην Ιστορία και στον χρόνο ακολουθώντας τα μονοπάτια της φύσης
    img1

    Εργαστήκαμε διαθεματικά. Οι δύο ομάδες περιβαλλοντικής του σχολείου μας με θέματα: «Τα στρατόπεδά μας?. χθες, σήμερα, αύριο» και Μικρές δράσεις για ένα αειφόρο σχολείο και καλύτερη ποιότητα ζωής ? Τα φυτά μας φροντίζω και καινούρια αρχίζω αποτελούνταν από όλους τους μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου μας. Οι ίδιοι μαθητές αποτελούσαν και τις τρεις ομάδες της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής. Το πρόγραμμα των περιβαλλοντικών  εκδρομών ήταν έτσι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει και την Ιστορία και την Σχολική και Κοινωνική Ζωή.            Δείτε περισσότερα…

  2. Μικρές δράσεις για ένα αειφόρο σχολείο και καλύτερη ποιότητα ζωής ? Τα φυτά μας φροντίζω και καινούρια αρχίζω
  3. Τα στρατόπεδά μας?. χθες-σήμερα- αύριο
    img2Την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 η ομάδα μας παρουσίασε την εργασία της στο Φεστιβάλ περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το θέμα μας έγινε αφορμή να γνωρίσουμε ένα μέρος από την νεότερη ιστορία της Μακεδονίας, από την επανάσταση του 1821 ως τον Μακεδονικό Αγώνα.   Δείτε περισσότερα…