ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΛΛΙΣΤΩ

«ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΑΙΩΝ»

ΕΙΣΟΔΟΣ