Κανονισμός Λειτουργίας

 1. Όλοι οι μαθητές και καθηγητές οφείλουν να παραβρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Οι αλλόθρησκοι χωρίς ενεργή συμμετοχή, με σοβαρότητα και ευπρέπεια παρίστανται την ώρα της προσευχής.
 2. Οι μαθητές και οι καθηγητές μετά το χτύπημα του κουδουνιού  είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην τάξη έγκαιρα.
 3. Οι μαθητές που δεν προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο κατά την έναρξη των μαθημάτων ενημερώνουν αμέσως τη Διεύθυνση του σχολείου και πηγαίνουν στην τάξη τους, όποτε τους επιτρέπεται.
 4. Χωρίς άδεια και για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από το χώρο του σχολείου από την έναρξη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.
 5. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος απαγορεύονται τροφές, ποτά, εφημερίδες, περιοδικά και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 6. Όλοι προστατεύουμε και σεβόμαστε την αίθουσα και τον εξοπλισμό της (τοίχους, δάπεδα, πίνακες, θρανία, καρέκλες, διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές), όπως και τα εργαστήρια και όλους γενικά τους χώρους του σχολείου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ή ρύπανσης σχολικής περιουσίας θα υποστούμε τις συνέπειες των πράξεών μας.
 7. Δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστή, κασετόφωνο κ.λ.π.) χωρίς την άδεια του καθηγητή μας.
 8. Κανένας μαθητής δεν παραμένει μέσα στην τάξη και τους διαδρόμους κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων για τον καλό αερισμό των χώρων. Δύο μαθητές φροντίζουν για τον αερισμό των τάξεων. Καλό θα ήταν οι μαθητές να μη φέρνουν πολύτιμα αντικείμενα στο σχολείο.
 9. Στο μάθημα της Γυμναστικής έχουμε πάντα μαζί μας την απαραίτητη αθλητική αμφίεση (φόρμα).
 10. Μετά την λήξη των μαθημάτων κάθε ημέρας και την αποχώρηση των μαθητών είναι σκόπιμο να γίνεται από τους επιμελητές και τους εφημερεύοντες καθηγητές προσεκτικός έλεγχος για τον εντοπισμό τυχόν ζημιών ή φθορών, οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται στη Διεύθυνση για την αποκατάστασή τους.
 11. Οι μαθητές για τυχόν προβλήματά τους απευθύνονται ιεραρχικά είτε στον εφημερεύοντα καθηγητή είτε στον υπεύθυνο σύμβουλο ? καθηγητή του τμήματος και τέλος, σε σοβαρές περιπτώσεις στη Διεύθυνση του σχολείου. Η παρουσία των μαθητών στο γραφείο των καθηγητών δικαιολογείται μόνο στο πλαίσιο συνεργασίας τους με καθηγητή. Η επικοινωνία του σχολείου με τους κηδεμόνες των μαθητών κρίνεται αναγκαία σε κάθε περίπτωση.
 12. Η φοίτηση των μαθητών είναι τακτική. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (εξαιρούνται οι νόμιμες απαλλαγές) και υπόκεινται στις κείμενες διατάξεις.
 13. Η εμφάνιση των μαθητών δεν είναι προκλητική και κινείται στα όρια της κοσμιότητας και της αξιοπρέπειας.
 14. Οι μαθητές συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους σε όλη τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας του σχολείου και συνεργάζονται αρμονικά με όλους. Συμπεριφορές βίας  χουλιγκανισμού και σχολικού εκφοβισμού δε συμβαδίζουν με τη λογική  του σχολείου.
 15.  Λόγω ειδικών κτιριακών συνθηκών, παρακαλούμε, οι μαθητές μας συμμορφώνονται με ευγένεια στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών και των σχολικών φυλάκων για την αποδοτικότερη διευθέτηση των κοινών προβλημάτων και για την ασφάλειά τους.
 16. Απαγορεύεται αυστηρά για όλους  το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου. Απαγορεύεται η κάθοδος των μαθητών στους  υπόγειους χώρους εκτός εάν έχουν μάθημα. Απαγορεύεται το κυνηγητό στους διαδρόμους του σχολείου
 17. Απαγορεύονται αυστηρά με υπουργική απόφαση τα κινητά σε όλη τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος.
 18. Σε περίπτωση που οι μαθητές παρατηρήσουν ύποπτες συμπεριφορές από εξωσχολικούς (προσέγγιση μαθητών) ενημερώνουν αμέσως τον εφημερεύοντα Καθηγητή, σχολικό φύλακα, Διευθυντή.
 19.  Για μαθητή που κατ΄ επανάληψη παραβαίνει τους κανονισμούς, αφού ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία(ποινολόγιο-ημερήσια-διήμερη- τριήμερη) γίνεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
 20. Ο σεβασμός, η ηπιότητα και η ευγένεια είναι χωρίς αμφιβολία θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη συνεργασία των μαθητών/τριών μεταξύ τους αλλά και μεταξύ μαθητών/τριών ? καθηγητών/τριών.

Η ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ                                                                           Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΟΥΛΗ-ΠΑΡΔΑΛΑ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                          ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ