Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α1      Σ. Κασάπη
Α2      Κ. Παπαδοπούλου
Α3      Ζ. Τακαντζάς

Β1      Ν. Κουλούρη
Β2      Α. Βλαχοπούλου – Α. Σπανού
Β3     Ν. Μουρχωτά

Γ1      Ε. Παπανικολάου
Γ2      Α. Χαραλαμπίδου
Γ3      Ζ. Τερζίδου

Υπεύθυνοι εργαστηρίων – ΣΕΠ
Πληροφορικής                  Καγκάνη Κατερίνα
Φυσικών επιστημών        Νικολαΐδου Αθηνά
ΣΕΠ                                      Κοντογουλίδης Βασίλειος