Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α1      Ν. Κουλούρη
Α2      Ζ. Τακαντζάς
Α3      Σ. Κασάπη

Β1      Α. Σπανού
Β2      Ε. Παπανικολάου
Β3      Α. Βλαχοπούλου

Γ1      Ν. Μουρχωτά
Γ2      Α. Χαραλαμπίδου
Γ3      Ζ. Τερζίδου

Υπεύθυνοι εργαστηρίων – ΣΕΠ
Πληροφορικής                  Καγκάνη Κατερίνα
Φυσικών επιστημών        Νικολαΐδου Αθηνά
ΣΕΠ                                      Κοντογουλίδης Βασίλειος