Διοικητικό Συμβούλιο

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2015 – 2016

Πρόεδρος
Μανταρλής Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος
Παρασκευαΐδης Στέφανος
Γραμματέας
Ελευθεριάδου (Νιγδέλη) Αναστασία
Ταμίας
Τουμπόγλου Δημήτριος
Μέλος
Βαλαή Άννα
Μέλος
Κωνσταντίνου Ιωάννα
Μέλος
Σμυρλόγλου Αναστασία
Μέλος
Σταυρίδου Παρασκευή
Μέλος
Τσιμενίδου Μαρία