Αγωγή Υγείας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας κάθε σχολικό έτος:

epikef_ag_yg

Σχολικό Έτος 2013 ? 2014
Σχολικό Έτος 2012 ? 2013
Σχολικό Έτος 2011 ? 2012
Σχολικό Έτος 2010 ? 2011