Τμήμα Β1

Διαγωνισμός Μικροϊστορίας (Καραφυλλίδου Μαρίνα) Μαζί.docx

 • Αγγλικά (Χαραλαμπίδου Αθηνά)

ΦΥΛΛΟ-1-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-revision-exercises-tenses-units-1-5.docx
ΦΥΛΛΟ-2-Unit-5-Present-Perfect-Reading.docx
ΦΥΛΛΟ-3-WRITING-Β-Τάξη.docx
ΦΥΛΛΟ-4-london-sights-final.doc

Β-Τάξη-Αγγλικά-Εβδομαδα-2.docx

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Γκουντιντάς Χαράλαμπος)

Αρχαία-Ελληνικά_Β1.docx

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΕΛΙΔΑΣ-149-ΕΝΟΤΗΤΑ-7.docx

 • Αρχαία από Μετάφραση (Γκουντιντάς Χαράλαμπος)

IΛΙΑΔΑ-715-866.docx

 • Βιολογία (Νικολαΐδου Αθηνά)

Μυοσκελετικό-Σύστημα.docx

 • Γαλλικά (Άννα Βλαχοπούλου)

Από διαδραστικό εμπλουτισμένο βιβλίο:
http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGYM-B119/759/5006,22867/

Από την ενότητα 4, όλες τις ασκήσεις του εμπλουτισμένου βιβλίου

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B119/759/5006,22862/

Από την Unité 4:
Να πατήσετε τα εικονίδια που υπάρχουν στο κάτω μέρος των τριών(3) πρώτων σελίδων.Υπάρχουν οι διάλογοι για να τους ακούσετε και lexique.Υπάρχουν επίσης ασκήσεις και παιχνίδια!!

Γαλλικά-1-1.docx

 • Θρησκευτικά (Τερζίδου Ζωή)

Θρησκευτικά_Β1.docx

Απαντήσεις-Εργασίες 1.docx

Απαντήσεις-Εργασίες 2.docx
Απαντήσεις-Εργασίες-3.docx
 • Εικαστικά (Κίζου Μαριάννα)

Εικαστικά_Β.doc

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-Β΄Γυμν.-2.pdf

Άνοιξη.pdf
 • Μαθηματικά (Μουχλιανίτης Μιχάλης)

Μαθηματικά.pdf

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_Άλγεβρα-Β΄_Κεφ.-3-.pdf

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ-Β΄-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf

 • Νεοελληνική Γλώσσα (Σπανού Ανθούλα)  

Β1  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ Ν. Ε. ΓΛΩΣΣΑ  

σελ. 24 -27 Ενοτητα 4η Κείμενα 1, 2. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.

Σελ. 25, ερώτηση 1 πάνω στο φυλλάδιο, ενώ οι ερωτήσεις 2,3,4,5,6 στο τετράδιο των εργασιών.

Σελ. 27, ερώτηση2 πάνω στο φυλλάδιο, ενώ οι ερωτήσεις 1, 3, 4, 5 στο τετράδιο των εργασιών

 • Πληροφορική (Καγκάνη Κατερίνα)

κεφ.-4-Δίκτυα-Παρουσίαση.pdf

κεφ.-4-Δίκτυα-Εργασία.pdf

κεφ.-4-Δίκτυα-Ερωτήσεις.pdf
 • Τεχνολογία (Κοντογουλίδης Βασίλειος)

Γραμμή-Παραγωγής.pdf

 • Χημεία (Νικολαΐδου Αθηνά)

Ατομική-θεωρία-Β-Γυμνασίου.docx

Ατομική-θεωρία-Β-Γυμνασίου-Απαντήσεις.docx

2.9-Υποατομικά-σωματίδια-–-Ιόντα.docx

2.9-Υποατομικά-σωματίδια-–-Ιόντα-Απαντήσεις.docx