Διευθυντής/ντρια

Τσιόκος Γεώργιος           1/8/2017 – 31/8/2020

……….

Προηγούμενοι Διευθυντές

Κάλφας Γρηγόριος                                          1996 – 12/11/2007

Σαμαρίνας Νικόλαος                         13/11/2007 – 22/8/2011

Καρούλη Παρδάλα Φωτεινή           23/8/2011 – 31/7/2017