Σχολή Γονέων

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση μπορείτε να βρείτε παρακάτω:
Δελτίο Τύπου
Φόρμα αίτησης-στατιστικών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...