Εθελοντισμός για το Σχολικό Περιβάλλον 1

Δημιουργήσαμε Αίθουσα Αειφορίας: τη βάψαμε και τη διακοσμήσαμε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...