Επιλογή τουριστικού γραφείου για εκδρομή Γ’ Γυμνασίου

Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 23/1/2020 στις 14.00μμ.