Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2018

Ευχαριστήρια Επιστολή προς ΤΙΤΑΝ

Ευχαριστήρια Επιστολή προς ΤΙΤΑΝ

Το σχολείο μας ευχαριστεί θερμά το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας για χορήγηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο σχολείο μας. Ήδη έχουμε παραλάβει δύο μεταχειρισμένους Η/Υ καθώς και ένα μεταχειρισμένο φωτοαντιγραφικό...