Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2018

Επιλογή τουριστικού γραφείου για εκδρομή Γ’ Γυμνασίου

Επιλογή τουριστικού γραφείου για εκδρομή Γ’ Γυμνασίου

Πρακτικό Επιλογής Τουριστικού Γραφείου Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 23/2/2018 στις 12.00μ.μ.