Μηνιαίο αρχείο: Μάιος 2014

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σχ.Έτους 2013 – 2014 0

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σχ.Έτους 2013 – 2014

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων του σχολείου μας στον παρακάτω υπερσύνδεσμο. Πρόγραμμα Εξετάσεων 2014

Ύλη εξετάσεων Σχ.Έτους 2013 – 2014 0

Ύλη εξετάσεων Σχ.Έτους 2013 – 2014

Μπορείτε να δείτε την ύλη των εξετάσεων για κάθε μάθημα ανά τάξη στον παρακάτω υπερσύνδεσμο. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Συγκεντρωτικά)

0

Διαγνωστική και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Υποστήριξη  των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών